Ta i bruk Sharebook

Registrera dig

Som ny användare av Sharebook kan du registrera ett användarkonto via länken Registrera dig på Sharebooks hemsida (www.sharebook.ax).

Efter att du skickat in din e-postadress och användarnamn kommer du att få ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk för att skapa ett egenvalt lösenord och aktivera ditt användarkonto. Sedan kan du logga in för att skapa aktieboken för ditt företag.

Registrera ditt företag

Då du loggar in för första gången ska du börja med att registrera uppgifterna om ditt företag. Välj Aktiebok i menyn till vänster och sedan Fortsätt för att komma vidare i registreringsprocessen.

Steg 1 - Registrera företag

De obligatoriska uppgifterna om företaget är:

  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Faktureringsadress
  • Telefon
  • E-post

Ifall ni föredrar e-faktura då användaravgiften av Sharebook faktureras kan ni ange er e-fakturaadress och förmedlarkod. Dessa uppgifter går även att uppdatera i efterhand.

Steg 2 - Godkänn priser och användarvillkor

Efter att du registrerat grunduppgifterna om ditt företag skall du godkänna Sharebooks användarvillkor och prissättning. De aktuella användarvillkoren finns också publicerade på Sharebooks hemsida.

Steg 3 - Summering av uppgifter

Till slut ser du en summering av de uppgifter du matat in. Kontrollera att uppgifterna stämmer och välj sedan Fortsätt. Då kommer applikationen att skapas, menyn till vänster uppdateras och bolagets översikt visas.

Lägg upp företagets ägare

Då du tar i bruk Sharebook för första gången finns det två sätt att lägga upp er aktiebok.

Registrera emission

Genom att registrera en emission tilldelar du bolagets aktier till aktieägarna. Innan du gör en intern emission måste du skapa en aktieserie i vyn Aktieserier.

Registrera emission hittar du i vyn Händelser. Ange först den totala aktiemängden och datum för införande i aktieboken och dela sedan ut antal aktier åt varsin ägare du samtidigt kan skapa i systemet, ifall du inte skapat dem tidigare i vyn Ägare. Mer information hittar du i artikeln Registrera emission.

För varje ägare du matar in behöver du minst namn- och adressuppgifter och födelsetid (helst korrekt personbeteckning) för fysisk person eller företagsnamn, adress och FO-nummer för juridisk person. Bankkontouppgifterna som förenklar dividendutbetalning kan läggas till redan nu eller uppdateras i ett senare skede.

Processen för att införa en aktiebok och ägare genom funktionen Registrera emission är manuell och smidig då du har få aktieägare. Då aktiebolaget har fler än 20 aktieägare kan det löna sig att anlita Sharebook Ab för import av uppgifterna.

Filimport

Sharebook Ab kan importera alla era aktieposter och aktieägare till Sharebook så att ni får en smidig start med systemet. Observera att personbeteckning, FO-nummer (för företag) eller annan identifikationsuppgift för t.ex. utländska ägare behövs för rapportering till skattemyndigheterna då dividend utbetalas och för att använda tidsbesparande rapporteringsverktyget i Sharebook. Kontakta info@sharebook.fi för offert och en mall av importunderlaget.

Feedback