Sammanslagning (omvänd split)

Du hittar funktionen för Sammanslagning (omvänd split) i vyn Händelser.

Registrering av en sammanslagning görs genom att ange datum när den genomfördes, vilken eller vilka aktieserier som berörs (om det finns fler än en) samt hur aktierna skall slås ihop (i vilket förhållande).

När informationen är ifylld registrerar du sammanslagningen genom att klicka på knappen Spara uppe till vänster. Saknas någonting kommer Sharebook att meddela om detta.

Feedback