Administration av ägare och aktieposter

I vyn Ägare kan du spara och uppdatera ägaruppgifter, se och administrera ägarnas aktieposter samt skicka e-post till ägare eller ta ut en rapport med ägarnas adressuppgifter.

Du får fram en lista på alla ägare genom att klicka på Sök utan att ange något sökord.
För att söka fram enskilda ägare kan du använda namn, adressuppgifter eller personbeteckning/fo-nummer som sökord. Som standard visas de ägare som har innehav. Ifall du vill hämta fram även de tidigare ägare som saknar innehav måste du välja "inkludera ägare utan innehav".

Vyn ägare

Lägg till ny ägare

Du kan lägga till en ny ägare genom funktionen Lägg till.

Lägg till ägare

Följande uppgifter är obligatoriska:

 • Typ: Privatperson eller Juridisk person
 • Personbeteckning eller FO-nummer - Sharebook kontrollerar att personbeteckningar eller FO-numror är giltiga då du sparar informationen. Ifall du saknar personbeteckning för en allmänt skattskyldig privatperson, ange personbeteckning enligt födelsetid och ändelsen -UUUU (DDMMÅÅ-UUUU) eller ifall även födelsetid saknas använd 010101-UUUU. Om ägaren är en allmänt skattskyldig juridisk person och FO-nummer saknas kan du använda 0000000-0 som värde för FO-nummer.
 • Namn och adressuppgifter
 • Land

Andra uppgifter du kan spara per ägare är:

 • Ägaren är begränsat skattskyldig - Begränsat skattskyldiga hanteras separat från årsanmälan på dividender. Dividendbetalning och skatteinnehållning hanteras enligt värdet angivet i Lagstadgad skatteprocent
 • Telefon
 • E-post - Möjliggör e-postutskick till ägaren
 • Lagstadgad skatteinnehållning vid dividend (procent) - som standard föreslås 7,5 (för begränsat skattskyldiga skall aktuell källskatteprocent anges)
 • Kontonummer - Behövs vid möjlig dividendbetalning för att utbetalningen tas med i betalningsfilen som Sharebook skapar

En ny ägare kan också läggas till vid en överlåtelse av aktier eller i samband med processen Registrera emission i vyn Händelser.

Aktieposter

Du ser en detaljerad lista av en ägares aktieposter genom att välja ägaren i listan och klicka på Aktieposter.

Genom att välja en aktiepost i listan kan du:

 • Registrera överlåtelse
 • Registrera ogiltigförklaring
 • Lägga till/ändra/ta bort begränsningar
 • Utfärda eller skriva ut aktiebrev
En ägares aktieposter

Feedback