Dividendbeslut

Dividendbeslut finns tillgänglig i vyn Bolagsstämma.

Vyn dividendbeslut

I vyn dividendbeslut visas alla sparade dividendbeslut för tidigare åren. Per dividendbeslut visas Skatteår, Beslutsdatum och Dividend per aktieserie.

Vyn Dividendbeslut

Genom att välja ett dividendbeslut i listan kan du:

  • ta ut en rapport på vad som utbetalas
  • ta ut en rapport på begränsat skattlskyldiga
  • skapa betalningsfil
  • skapa fil med årsanmälan till skattemyndigheterna

Sharebook uppmärksammar dig ifall du försöker skapa betalningsfil eller årsanmälan för något annat än det senaste dividendbeslutet.

Skapa dividendbeslut

Då du skapar ett nytt dividendbeslut föreslås den senaste bolagsstämmans datum som beslutsdatum. Du kan ändra datumet vid behov. Du måste dessutom ange Beskattningsår och dividend per aktieserie. För varje aktieserie företaget har visas ett eget fält för seriespecifik dividend.

Rapport - utbetalas

Överst i rapporten visas beskattningsår och antal ägare för det valda dividendbeslutet. Rapporten summerar sammanlagd dividend och skatteinnehållning, samt de dividendbetalningar som ingår i betalningsfilen och de som måste utbetalas manuellt på grund av otillräckliga kontouppgifter för ägare.

Rapporten listar alla dividendmottagare enligt betalningssätt: Utbelalas (betalningsfil) och Utbetalas (manuellt). Per aktieägare visas ägarens namn och adress, antal aktier, dividend, individuell skatteinnehållning, skatteprocent samt utbetalning, för att lätt utnyttjas då de manuella utbetalningarna genomförs. Observera att även för de dividendmottagare som saknar egna kontouppgifter (och därmed saknas i betalningsfilen) är innehållningen medräknad i betalningsfilens skattebetalning till skattemyndigheterna.

Begränsat skattskyldiga

Rapporten på begränsat skattskyldiga visar den information du behöver för rapportering av dividender till begränsat skattskyldiga. I rapporten visas beskattningsår och antal begränsat skattskyldiga ägare, samt sammanlagd summa på dividender och innehållning.

Betalningsunderlag

Du kan skapa en betalningsfil med alla dividendbetalningar som du sedan laddar upp i din nätbank eller med det bankprogramvara du har. Betalningsfilen innehåller även skattebetalningen till skattemyndigheterna.

För att skapa betalningsunderlag måste kontonummer och skattereferens vara sparade för företaget i fråga. Då du i vyn Dividendbeslut väljer det senaste beslutet i listan och väljer funktionen Betalningsunderlag måste du först ange betalningsdatum för att skapa filen. Betalningsdatum är den dag dividendbetalningarna dras från dividendutbetalarens konto. Förutsatt att dividendmottagaren har sitt konto inom SEPA området, kommer dividenden att utbetalas till mottagaren senast nästa bankdag. Observera att ifall du använder dagens datum som betaldatum skall filen skickas till din bank före bankens angivna stopptid.

Funktionen skapar en SEPA-betalningsfil, där skilda betalningar skapas för varje enskild ägare med individuella meddelandetexter (t.ex. Dividendutbetalning från Bolaget Ab (10 aktier). Lagstadgad skatteinnehållning 17,03 har dragits av). Filen innehåller också en klumpbetalning till skattemyndigheten med sammanlagd skatt där företagets skattereferens används.
I skattebetalningens klumpsumma räknas med även de ägare vars dividendbetalning inte kan skapas pga. saknad kontoinformation, då skatten måste betalas även om själva dividendbetalningen inte ännu kan genomföras. De dividender som inte utbetalas måste hanteras manuellt utanför Sharebooks dividendhantering i ett senare skede.

Årsanmälan

För att skapa årsanmälan anger du betalningsdatum samt kompletterar med uppgifter om dividender som utbetalats för begränsat skattskyldiga (total summa för dividender före skatteavdrag och total summa för skatteinnehållning). Summeringarna för begränsat skattskyldiga hittar du i rapporten Begränsat skattskyldiga för dividendbeslutet i fråga.

Du kan ladda upp filen du skapat i skatteförvaltningens meddelandetjänst.

Filen för årsanmälan innehåller alla ägare som är berättigade till dividend, förutom de begränsat skattskyldiga. För dessa måste en separat anmälan göras. Denna anmälan sköter det dividendutbetalande företaget själv mot Skatteförvaltningen.

Feedback