Händelser

I Händelser vyn ser du en historik på alla ändringar i er aktiebok i datumordning fr.o.m. den dag ni skapat aktieboken i Sharebook. T.ex varje registrerad överlåtelse av aktier skapar en egen händelserad i loggen.

Händelser

Du kan också skapa en egen händelsetext genom funktionen Registrera text. Då ska du ange datum för införande i aktieboken samt skriva en egen händelsetext i fritextfältet.

I denna vy hittar du också följande funktioner:

De av Sharebook automatiskt registrerade händelsetexterna loggas på det språket som företaget är upplagt i Sharebook. Vänligen kontakta info@sharebook.fi ifall du vill byta företagets språkinställning.

Feedback