Aktieserier

I vyn aktieserier kan du administrera de aktieserier ditt företag har.

Aktieserier

Då du skapar en ny aktieserie ska du ange röstvärde och datum för införandet av den nya serien i aktieboken. Ifall du redan har en eller fler aktieserier måste du även namnge den nya serien.

Tillgängliga funktioner för aktieserier är:

  • Lägg till
  • Ta bort
  • Lägg till, ändra eller ta bort begränsningar
  • Ändra rösträtt

Feedback