Registrera överlåtelse

Registrering av överlåtelser hittar du i vyn Ägare. Du ska först söka fram den ägare vars aktiepost överlåtelsen gäller. Sedan väljer du ägaren och i listan och funktionen Aktieposter. Här listas alla aktieposter för den valda ägaren. För att registrera överlåtelse ska du välja aktieposten i listan och använda funktionen Registrera överlåtelse.

Registrera överlåtelse av aktier

Du måste ange datum för införande i aktieboken samt vilka - om inte alla - aktier överlåtelsen gäller. Du kan välja köpare från redan i systemet sparade ägare eller lägga till en ny ägare i samband med registreringen av överlåtelsen. Då du väljer att spara och registrera överlåtelsen överförs aktierna till den nya ägaren och en händelsetext skapas automatiskt för historiken i vyn Händelser.

Observera att en överlåtelse kan registreras endast om du har bevis på att överlåtelse har skett. Detta bevis kan vara en köpehandling, gåvobrev, arvskifte eller annan fångsthandling.

Du bör också försäkra dig om att lagstadgad överlåtelseskatt har betalats om detta är aktuellt.

Har ett aktiebrev utfärdats bör detta transporteras till ägaren.

Feedback