Sharebook Översikt

De uppgifter ni sparar om ert företag då ni registrerar er som användare av Sharebook finns och kan uppdateras i Översikten. Här ser du även en summering av antalet aktier och aktieägare.

Vyn Översikt

Företagsuppgifter

Genom att ändra företagsuppgifterna kan ni uppdatera namn-, adress- och kontaktuppgifter. Här lägger ni även till e-fakturaadress (ifall ni vill att Sharebooks användaravgift faktureras med e-faktura) och de för dividendutbetalningar kritiska uppgifterna: Företagets bankkonto och skattereferens.

Uppdatera företagsuppgifter

Aktieägarförteckning

Funktionen Aktieägarförteckning skapar en PDF-fil med officiell Aktieägarförteckning vid den aktuella tidpunkten då förteckningen sammanställs. I aktieägarförteckningen listas information om alla ägare: namn, adress, aktier per serie och aktier i %, antal röster och röster i %. PDF-filen öppnas i en ny flik i din webbläsare.

PDF utskrift av aktieägarförteckningen

Aktiebok

Funktionen Aktiebok skapar en PDF-fil med officiell Aktiebok. I aktieboken listas aktieserie, aktienummer, ägare av aktieposten, adress till ägare samt möjliga begränsningar. Möjliga begränsningar listas i ordningsföljd i slutet av dokumentet. PDF-filen öppnas i en ny flik i din webbläsare.

PDF utskrift av aktieboken

Feedback