Taggar för ägare

Taggar för ägare kan användas till att skapa och administrera olika grupperingar av ägare. Administration av Taggar hittar du i menyn till vänster.

I vyn Taggar ser du en lista på de taggar som skapats och antalet ägare som är taggade. Du kan skapa nya taggar, uppdatera namnet eller radera en befintlig tagg. Observera, att då du raderar en tagg som är i bruk, kommer taggen att raderas från alla kopplade ägare.

Vyn Taggar

Ny tagg

Lägg till ny tagg i vyn Taggar genom att välja Lägg till och ge taggen ett lämpligt namn. Efter att du skapat taggen kan du börja tagga ägare. Välj taggen i listan och sedan funktionen Taggade.

Taggade ägare

I vyn Taggade ägare kan du:

  • Lägga till ägare i taggen
  • Uppdatera eller radera tagg från ägare
  • Uppdatera den taggade ägarens uppgifter (via funktionen Ägare-Ändra) eller granska och göra ändringar till den taggade ägarens aktieposter (via funktionen Ägare-Aktieposter)
  • Exportera listan på taggade ägare till excel
  • Skicka e-post till taggade ägare

Taggade ägare

Du kan lägga till ägare i en tagg en eller flera åt gången. Observera, att då du lägger till flera åt gången kan du endast lägga till en kommentar som gäller alla samtidigt tillagda ägare.

Lägg till ägare i tagg

Feedback