Osinkopäätökset

Osinkopäätöksen voi rekisteröidä Yhtiökokous näkymän kautta, kohdasta Osingot -Osinkopäätös.

Osinkopäätökset näkymä

Osinkopäätökset näkymässä näytetään kaikki Sharebookiin tallennetut osinkopäätökset. Jokaisesta osinkopäätöksestä näytetään verovuosi, päätöksen päivämäärä ja osingon määrä per osake.

Osinkopäätökset

Valitsemalla osinkopäätöksen listasta voit:

  • luoda raportin maksettavista osingoista
  • luoda raportin rajoitetusti verovelvollisista
  • luoda maksutiedoston
  • luoda vuosi-ilmoituksen verottajalle

Sharebook huomauttaa, mikäli yrität luoda maksutiedostoa tai vuosi-ilmoitusta jollekin muulle, kuin viimeisimmälle osinkopäätökselle.

Osinkopäätöksen lisääminen

Osinkopäätöksen lisääminen onnistuu Lisää toiminnolla. Päätöksen päivämääräksi ehdotetaan aina viimeisimmän yhtiökokouksen päivämäärää, mutta sen voi tarvittaessa muuttaa. Sinun tulee myös määritellä verovuosi, jota osinkopäätös koskee, sekä osingon määrä per osake. Jos yritykselläsi on useampi osakesarja, on jokaiselle sarjalle oma kenttä osingon määrittelemiseksi osakesarjoittain.

Osinkoraportti - maksetaan

Ylimpänä osinkoraportissa esitetään verovuosi ja osakkaiden määrä. Raportissa summataan maksettavien osinkojen ja ennakonpidätyksen yhteismäärät, sekä eritellään Sharebookissa luotavaan maksutiedostoon sisältyvät osuudet ja ne osuudet, jotka tulee toteuttaa manuaalisesti osakkaiden tilitietojen puuttuessa.

Raportilla listataan osakkaat sen mukaan, sisältyykö osinkojen maksu maksutiedostoon, vai tuleeko se suorittaa manuaalisesti. Raportilla esitetään osakaskohtaisesti nimi ja osoitetiedot, osakkeiden ja osinkojen määrä, ennakonpidätys, veroprosentti sekä osakkaalle maksettava summa, jotta raportti olisi helposti hyödynnettävissä manuaalisia osinkomaksuja toteutettaessa. Huomioithan että ennakonpidätys on huomioitu ja suoritetaan maksutiedostossa myös niistä osakkaista, joiden osuudet maksetaan manuaalisesti.

Rajoitetusti verovelvolliset

Raportti rajoitetusti verovelvollisista osakkaista sisältää tiedot, joita tarvitset raportoidessasi verottajalle rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista. Raportilla esitetään verovuosi, rajoitetusti verovelvollisten osakkaiden määrä, sekä rajoitetusti verovelvollisille jaettujen osinkojen ja ennakonpidätyksen yhteissummat. Lopuksi listataan osakaskohtaiset tiedot jokaisesta rajoitetusti verovelvollisesta osakkaasta.

Maksutiedosto

Voit luoda kaikkien osakkaiden osinkomaksut sisältävän SEPA maksutiedoston, jonka lähetät pankkiisi yrityksen verkkopankissa tai käyttämällänne pankkiyhteysohjelmalla. Maksutiedosto sisältää ennakonpidätyksen mukaisen maksun verottajalle.

Maksutiedoston luomista varten tulee yrityksen omissa tiedoissa olla tallennettuna sekä maksutili että viitenumero osinkojen ennakonpidätykselle. Kun Osinkopäätökset näkymässä valitset viimeisimmän osinkopäätöksen listasta ja valitset toiminnon Maksuaineisto, tulee sinun vielä määritellä maksupäivä. Maksupäivä on se päivä, jolloin varat siirretään yrityksesi tililtä eteenpäin. Huomioithan, että jos käytät maksupäivänä kuluvaa päivää, tulee tiedosto lähettää pankkiin saman päivän aikana ja ennen pankkisi katkoaikaa.

Toiminto luo SEPA-maksutiedoston, jonka voit tallentaa koneellesi pankkiin lähetystä varten. Tiedosto sisältää jokaista osingonsaajaa kohden erillisen maksunsa yksilöllisine viesteineen (esim. Osingonmaksu yritykseltä Yhtiö Oy (10 osaketta). Lakimääräinen ennakonpidätys 17,03 on vähennetty). Tiedosto sisältää myös ennakonpidätyksen mukaisen maksun verottajalle yrityksen tiedoissa määritellyllä viitenumerolla.
Verottajalle lähtevässä könttämaksussa on huomoitu myös ne osakkaat, joiden osingonmaksua ei voida toteuttaa Sharebookissa luotavassa maksutiedostossa osakkaan tilitietojen puuttuessa järjestelmästä. Ne osingot, joita ei tätä kautta pystytä maksamaan, tulee toteuttaa manuaaliseti Sharebookin ulkopuolella.

Vuosi-ilmoitus verottajalle

Luodaksesi vuosi-ilmoituksen tulee sinun antaa osinkojen maksupäivä, sekä tiedot rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (osinkojen ja ennakonpidätyksen yhteissummat). Tarkemmat tiedot rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista löydät raportista Rajoitetusti verovelvolliset.
Sharebookissa luodun sähköisen vuosi-ilmoitustiedoston voit lähettää eteenpäin verottajan ilmoituspalvelussa.

Tiedosto sisältää kaikkien osinkoihin oikeutettujen osakkaiden tiedot, lukuun ottamatta rajoitetusti verovelvollisia osakkaita, joista tulee tehdä erillinen ilmoitus verottajalle.

Palaute