Osakekannan jakaminen (split)

Toiminto osakekannan jakamiseksi (split) löytyy näkymästä Tapahtumat.

Osakekannan splittaus tapahtuu määrittelemällä toteutuksen päivämäärä, mitä osakesarjoja (jos osakesarjoja enemmän kuin yksi) jakaminen koskee ja miten (missä suhteessa) osakkeet jaetaan.

Osakkeiden splittaus

Kun tarvittavat tiedot on täytetty, rekisteröit osakkeiden jakamisen valitsemalla Tallenna. Jos jotkin tiedot tiedot ovat puutteellisia, tai jos osakkeita ei voi splitata määrittelemässäsi suhteessa, antaa Sharebook virheilmoituksen.

Palaute