Osakekannan yhdistäminen (käänteinen split)

Toiminto osakekannan yhdistämiseksi (käänteinen split) löytyy näkymästä Tapahtumat.

Osakekannan yhdistäminen tapahtuu määrittämällä päivämäärä osakeluetteloon viennille, mitä osakesarjoja (jos osakesarjoja enemmän kuin yksi) yhdistäminen koskee ja miten (missä suhteessa) osakkeet yhdistetään.

Kun tarvittavat tiedot on täytetty, rekisteröit osakkeiden yhdistämisen valitsemalla Tallenna. Jos jotkin tiedot tiedot ovat puutteellisia, tai jos osakkeita ei voi yhdistää määrittelemässäsi suhteessa, antaa Sharebook tästä virheilmoituksen.

Palaute